პროექტის განმახორცილებელი ორგანიზაცია: პარტნიორები ჯანმრთელობისთვის (PIH)

საიტი: ტუბერკულოზური პრობლემების ეროვნული ცენტრი ყაზახეთში, ალმატის ოლქი და აკმოლისნკის რეგიონი

 

Lilia (left) is the first patient to receive Bedaquiline in Almaty, Kazakhstan. (Photo by Yekaterina Sahabutdinova / Partners In Health)
ლილია პირველი პაციენტი რომელმაც მიიღო ბედაქილინით მკურნალობა ალამატაში, ყაზახეთში. (ფოტო: ეკატერინა სააბუდტინოვა/პარტნიორები ჯანმრთელობისთვის, PIH)

 

ყაზახეთი, ცენტრალური აზიის ქვეყანა, მეშვიდე ადგილზეა რეზისტენტული ტუბერკულოზის შემთხვევათა რაოდენობით მსოფლიოში. რეზისტენტული ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევის 26%  და განმეორებით მკურნალობის 44%. პარტნიორები ჯანმრთელობისთვის ეხმარება ტუბერკულოზის ეროვნულ პროგრამას მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ფორმირებაში, განსაკუთრებით სასჯელ-აღსრულებით დეპარტამენტებში, სადაც მიმდინარეობს ქვეყნის მასშტაბით 900-ზე მეტი პაციენტის ჩართვა მკურნალობაში.

პარტნიორები ჯანრმთელობისთვის ინარუნებს ახლო თანამშრომლობას ტუბერკულოზის ეროვნულ პროგრამასთან. ორგანიზაციამ თავისი წვლილი შეიტანა მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ეროვნული კანონის და მართვის სახელმძღვანელოს განვითარებაში, რომელიც შემდგომში მიღებულ იქნა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ.

PIH MSF MSF UNITAID